Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Förtroendevalda

Högsta beslutande organ i Svenska Volleybollförbundet är Årsmötet. Årsmötet utser förbundsstyrelsen som beslutande organ när årsmöte inte är samlat. Det finns även andra grupper av förtroendevalda; valberedningen, juridiska nämnden och tävlingsnämnden väljs på årsmötet. Till det tillkommer även referensgrupper, projektgrupper, med mera.

Förbundsstyrelsen är Svensk volleybolls högst beslutande organ, utöver årsmötet.
Frågor till styrelsen: styrelse@volleyboll.se

Annika Sjöberg (Kungälv)

Ordförande

annika.sjoberg@volleyboll.se - 070-926 31 11

Niklas Gustafsson (Stockholm)

Vice ordförande

niklas.gustafsson@volleyboll.se - 0706-74 89 52

Matilda Wikander (Örebro)

Ledamot

matilda.wikander@volleyboll.se - 070-242 67 74

Evelina Stenmark (Växjö)

Ledamot

evelina.stenmark@volleyboll.se -

Kontaktperson för Sydsvenska Volleybollförbundet

Rolf Bernro (Lund)

Ledamot

rolf.bernro@volleyboll.se - 0705-39 73 61

Kontaktperson för distriktet Skånes Volleybollförbund

Inger Carstedt (Umeå)

Ledamot

annika.carstedt@volleyboll.se - 0702-65 98 78

Kontaktperson för distriktet Nordsvenska Volleybollförbundet

Stefan Sjögren (Göteborg)

Ledamot

Kontaktperson för distriktet Västsvenska Volleybollförbundet

Anna Johanna Viking (Karlstad)

Ledamot

Kontaktperson för distriktet Stockholm-Gotlands Volleybollförbund

Jesper Bergström (Linköping)

Ledamot

Kontaktperson för distriktet Östsvenska Volleybollförbundet

Svenska Volleyevent AB (Sveab) är Svenska Volleybollförbundets helägda event- och marknadsbolag. Bolaget ansvarar för Svensk volleybolls övergripande evenemangs- och marknadsfrågor.

Sveabs styrelse
Pernilla Lundin, ordförande
Mikael Peterson, ledamot
Mattias Forsman, ledamot

Juridiska nämnden ska granska Svenska Volleybollförbundets stadgar med hänsyn till Riksidrottsförbundets och volleybollförbundets verksamhet och föreslå stadgeändringar. Ansvarsbeskrivning finns i dokumentbanken.

Juridiska nämnden ska också fatta beslut i ärenden om bestraffning. Kontakta juridiska nämnden, jn@volleyboll.se

OrdförandeJan Råssjö
LedamotIda Arvidsson
LedamotMaria Andersson
LedamotKristoffer Thiblin
LedamotTheo Biström


Tävlingsnämnden är Svenska Volleybollförbundets högsta beslutande organ i frågor gällande tävlingsbestämmelser. Ansvarsbeskrivning finns i dokumentbanken.

Nämnden fattar beslut i ärenden om överklagan från tävlingsledningen och felaktigheter gentemot tävlingsbestämmelserna. Nämnden ska också fortlöpande granska tävlingsbestämmelserna och ge förslag till förändringar.

Tävlingsnämnden nås genom tn@volleyboll.se

OrdförandeMalin Byhlin
LedamotCaroline Åhström
LedamotMarc Oscarsson
LedamotMarcus Collin
Ledamot
Felix Ho


Valberedningen utses av årsmötet och består av ordförande och fyra ledamöter. Valberedningen ska fram till nästa årsmöte utvärdera sittande ledamöter och till årsmötet föreslå ny styrelse, revisor, juridisk nämnd och tävlingsnämnd. Valberedningen ansvarsbeskrivning anges mer i detalj i Svenska Volleybollförbundets stadgar, som finns i dokumentbanken.

Valberedningen nås på valberedningen@volleyboll.se.

OrdförandeAnneli Friborg073-3513936
LedamotMats Porsklev


LedamotMadeleine Hedenbergh070-9619952
LedamotMarkus Lampio


Ledamot

Dejna Selimovic KitusaReferensgrupperna är sakkunniga som i domarfrågor agerar bollplank till förbundsstyrelsen och personalen. Ansvarsbeskrivning finns i dokumentbanken.

Ledamöter volleyboll
Klas Hejdenbergklas.hejdenberg@volleyboll.se070-550 62 42
Hans Almkvisthans.almkvist@volleyboll.se070-171 47 11
Markus Edholmmarkus.edholm@volleyboll.se070-752 27 11
Helena Perssonhelena.k.persson@gmail.com070-309 88 27
Tomas Lidstedttomaslidstedt@hotmail.com070-170 46 28
Ledamöter beachvolley
Konrad Rydebergkrydeberg@gmail.com070-967 38 02
Malin Sanzmalin.sanz@gmail.com070-442 80 64

 

 

 


FS Referensgrupp Volleybollhistoria
Referensgruppen för volleybollhistoria ska utveckla och vårda tillgång och exponering av Svensk volleybolls historia. Ansvarsbeskrivning finns i dokumentbanken.

Lennart Neoviuslennart.neovius@volleyboll.se070-838 52 08
Olle Åströmolle.astrom@volleyboll.se079-303 83 03
Åke Lagerake.lager@volleyboll.se070-524 87 05
Maggi Nylénmaggi.nylen@volleyboll.se070-759 15 82
Agneta Kristianssonagneta.kristiansson@volleyboll.se
Lennart Kristianssonlennart.kristiansson@volleyboll.se070-635 92 50
Henrik Tingdahl

henrik.tingdahl@volleyboll.se

070-882 50 23
Malin SandströmAgneta Elmegård
FS Invalskommitté Hall of Fame
Invalskommittén Hall of Fame årligen nya inval till Hall of Fame. Kommittén ska också årligen se över reglemente, kalender och presentationer (webb, utställning, etc) för Hall of Fame.

Lennart Neoviuslennart.neovius@volleyboll.se070-838 52 08
Olle Åströmolle.astrom@volleyboll.se079-303 83 03
Åke Lagerake.lager@volleyboll.se070-524 87 05
Maggi Nylénmaggi.nylen@volleyboll.se070-759 15 82
Agneta Kristianssonagneta.kristiansson@volleyboll.se
Lennart Kristianssonlennart.kristiansson@volleyboll.se070-635 92 50
Henrik Tingdahlhenrik.tingdahl@volleyboll.se070-882 50 23
Agneta Elmegård

Malin SandströmSponsorer