Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om RIG.

Hittar du inte svaret du söker är alltid välkommen att kontakta oss!

ANSÖK TILL RIG

Hur går ansökningsproceduren till?

Ansökan ska vara RIG-Falköping tillhanda senast den 1 december 2022. Du hittar ansökningsformuläret på RIGs hemsida: https://www.volleyboll.se/RIG/soktillrig/. Besked skickas kort därefter till alla sökanden om man blir kallad till uttagningsdagar eller ej. Inom en vecka efter uttagningstesterna får alla deltagare reda på om de är antagna eller ej. Innan 1 februari ska den som vill börja på RIG söka utbildningsprogram på Ållebergsgymnasiet. Uttagningsdagar för tjejer är 12-13 december i Falköping och för killar 14-15 december i Falköping.

Har man förtur till ett program om man blir uttagen till RIG?

Man blir förstahandsmottagen till Ållebergsgymnasiet men man konkurrerar om platserna på programmen på samma villkor, det vill säga betyg, som alla andra elever.

Om man inte blir uttagen finns det då en reservlista till RIG?

Det finns ingen officiell reservlista. Vi kontaktar lämplig elev om det skulle bli aktuellt men det är inget som man som individ kan påverka.

TESTER & UTTAGNING

Hur många är med på testerna?

Det kan variera från år till år. Oftast är det mellan 20-40 spelare av respektive kön som tas ut till testerna. Variationen beror dels på söktrycket och dels på aktuell kunskap om de sökande.

Var sover man?

Man sover i Valhall som är en sovsal med upp till 40 bäddar delat på 4 rum.

Vilka tester kör man?

Uttagningstesterna består av olika fys- och bolltester som är relevanta för volleyboll och beachvolley.

Får föräldrarna följa med?

Föräldrar får följa med men det finns inget särskilt program, mat eller logi reserverat för föräldrar. För de som blir antagna blir det föräldramöte under våren 2023 för att bekanta sig med instruktörer, skolan och mycket mera.

OBS: Under uttagningstesterna är det inte tillåtet för föräldrar att finnas på läktarna i samband med samlingar, tester eller träningar.

STUDIER

Kan man få ledigt från träningen för att exempelvis plugga för prov?

Studier och volleyboll är lika viktiga. Du får inte ledigt från volleybollen för att studera lika lite som du får ledigt från exempelvis matte för att träna extra fingerslag.

Vad gäller när den vanliga skolgången krockar med volleyboll?

Är det obligatoriska aktiviteter med skolan (till exempel nationellt prov eller obligatoriskt studiebesök) så går skolan före. Om det är volleybollmoment av karaktär seriespel eller landslagsuppdrag går volleybollen före. I alla andra fall är det den schemalagda normalaktiviteten som har företräde.

Vad händer om man riskerar att få ett F i ett eller flera ämnen?

Då kan det bli fråga om att volleybolltid tas i anspråk för fokuserade studier under en period.

Hur väl klarar RIG-elever sina studier?

Våra volleybollelever har, i snitt, bättre betyg än övriga elever på skolan. Att gå på RIG innebär att man behöver planera sin studietid väl. Volleybollträningen tar mycket tid.

LEDIGHET

Kan man få ledigt för att gå på en födelsedag?

Nej, ledighet medges inte för semestrar, födelsedagar, bröllop eller dylikt - däremot begravning och läkarbesök.

Hur ofta kan eleverna åka hem?

RIG har hemresehelg ungefär en gång per månad, då har man ledigt från träningen och kan därför åka hem redan fredag kväll. Man kan också resa hem helger som är spel- och funktionärsfria.

SJUKDOM OCH SKADA

Kan man få hjälp av någon fysioterapeut?

Ja, RIG har en fysioterapeut Länk till annan webbplats. som finns på plats regelbundet. Hos hen kan du boka tid om du drabbas av skada. Du ska alltid prata med din tränare om dina besvär först.

Vad gör man om man blir skadad?

Du tar först kontakt med din tränare och/eller direkt med fysioterapeuten om hen finns på plats. Du får en tid för bedömning och åtgärd. En rehabplan läggs upp och om det är en skada som behöver vidare undersökning eller åtgärd kontaktas föräldrar där eleven inte är 18 år, annars direktkontakt med vården. Har du tecknat en sjukvårdsförsäkring via Folksam eller något annat bolag ringer vi/du ditt försäkringsbolag först och får en kod som du sedan uppger när du ringer och bokar tiden hos vårdgivaren. RIG eleverna har också tillgång till RF:s app Svensk Idrottshälsa. Kolla alltid med RIG:s fysioterapeut Länk till annan webbplats. om du är osäker.

Om du skadar dig utanför skoltid ska du alltid ringa vårdcentralen eller direkt till 112 om det är allvarligare skada/sjukdom.

Hur gör man när man blir sjuk?

Du anmäler till skolan att du blivit sjuk på telefon 0515-886951 före klockan 09.30.
Du anmäler genom att ringa eller skickar sms till din tränare. Det här måste upprepas varje dag du är borta, även om du anmält att du kommer att missa flera träningar.

Hur får man hem mat när man är sjuk?

Man kan få matlåda från skolbespisningen. Be en kompis att ta med matlåda från middagen.

Finns det ytterligare specialhjälp för RIG-elever?

Ja, antingen vänder man sig till vår fysioterapeut som kan leda dig vidare till ett antal specialister som är kopplade till vår verksamhet. Här har vi ett bra kontaktnät med läkare, psykologer, dietister och så vidare. Alla RIG-elever har dessutom tillgång till appen Svensk Idrottshälsa som sköts via RF. Genom appen kan man få kontakt med läkare, psykolog, dietist och fysioterapeut. Appen är tillgänglig för alla RIG-elever och landslagsspelare i samtliga idrotter.

BOENDET

Får man dricka alkohol i lägenheterna?

Nej, vi har nolltolerans vad gäller alkohol på boendet.

Får föräldrarna ta till exempel ett glas vin till maten på elevboendet när man hälsar på?

Nej, vår policy innebär absolut nolltolerans vad gäller alkohol på boendet. Det är naturligtvis oerhört viktigt att föräldrar stöttar elever och personal när det gäller den policyn.

Får vänner sova över i elevboendet?

Det kan finnas tillfällen man kan ha människor som är väldigt nära (exempelvis släkt) sovande över någon natt men det måste man alltid föranmäla till bovärden.

Finns det extrarum för föräldrar att övernatta i, i samband med föräldramöte eller annan aktivitet?

Det finns ett fåtal föräldrarum. Tillgänglighet/bokning kollar/gör man med email till bovärd: bovard@falkoping.se OBS! Först till kvarn gäller och man kan bara boka via den e-postadressen.

Vilka logialternativ finns det i Falköping?

Det finns ett fåtal föräldrarum. Tillgänglighet/bokning kollar/gör man med email till bovärd: bovard@falkoping.se
Det finns flera olika kommersiella alternativ, det mesta kan du hitta via denna länk: http://www.vastsverige.com/falkoping/ Länk till annan webbplats.

ELITKONTRAKT & ANDRA ÖVERENSKOMMELSER

Vad händer om man inte sköter sig enligt elitkontraktet som man signerat?

Vi ser detta som något väldigt allvarligt och man ska givetvis alltid respektera överenskommelser. Vi kontaktar alltid vårdnadshavare om det förekommer allvarliga oegentligheter. Vi behöver vuxenstöd för att fostra och stötta ungdomarna till bra värderingar. I slutändan handlar konsekvenser oftast om missade matcher.

PRAKTIK

Kan man få göra sin praktik på hemmaplan?

RIG-elever är hänvisade till praktikplatser i Falköping med omnejd så att man hinner med sin RIG-träning

ELEVUPPFÖLJNING

Hur följer ni upp och hur förmedlar ni elevernas utveckling?

Vi har individuella utvecklingssamtal med eleverna 3 gånger per läsår. Där går vi genom deras sportsliga och mentala utveckling. Vi tar också upp frågor runt boende och studier.

RF gör en större enkätundersökning bland alla RIG-elever i hela Sverige. Där går man på djupet i alla frågor runt elevernas RIG-upplevelse.

Som förälder kan man alltid kontakta ansvarig instruktör för att höra hur det går.

EKONOMI

Vad kostar det att gå på RIG?

För 2022/2023
Hyra inkl bredband 3 648 kr/månad.
Matkostnaden (frukost, mellanmål och middag) ligger på 2 441 kr/månad.
Totalt 6 089 kr som betalas 9 mån/år.

Kan jag få inackorderingstillägg och i så fall hur mycket?

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 om du skulle få resa minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan, om du bodde kvar hemma.

Hur mycket du får i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och skolan där du går. Minsta belopp är 1190 kr/månad och högsta är 2350 kr/månad.

Inackorderingstillägg söker du i din hemkommun.

MATCHER

Hur reser eleverna till matcherna?

Vi försöker, i mesta möjliga mån, resa kollektivt. När detta inte går, till exempel vid långa, sena bortamatcher åker vi buss med professionell chaufför. I undantagsfall hyr vi minibuss som våra instruktörer kör.

Hur mycket får respektive elev spela match?

Varje elev har möjlighet att delta på match på en, för eleven, lämplig nivå. Vi försöker dela matchtiden lika mellan eleverna och vi för statistik på hur mycket respektive elev spelar. Speltiden är dock delvis avhängig träningsnärvaro och träningsinsats. Som regel får man inte spela match om man inte kunnat delta fullt på sista träningen innan match.

TRÄNING, VOLLEYBOLLUTBILDNINGEN

Hur mycket tränar man på RIG?

Totala träningstiden ligger på ca 15 timmar i veckan. I det ingår fys-, styrke- och bollträning (både beachvolley och volleyboll). Träningarna ligger på förmiddagar 1-2 gånger/vecka samt 16.00-19.00 på måndag-torsdag och 16.00-18.00 på fredag.

Kan jag välja att utbilda mig i bara volleyboll eller bara beachvolley?

RIG-utbildningen är bred, vilket betyder att du får en utbildning i både volleyboll och beachvolley. Det finns perioder då du kan välja att träna mer av den ena grenen

Kan jag själva bestämma vilken position jag vill träna och spela på?

Både ja och nej. Vi lånar in volleybollspelare och utbildar volleybollspelare och släpper ut volleybollspelare. På RIG får man träna på alla positioner, en del mer på vissa positioner än andra. Ju längre tid här desto mer inriktning mot en eller ett par positioner. Tränarna bestämmer vilken position du ska spela på.

Om man inte kan träna, kan man få läsa läxor istället?

Kan man inte vara i skolan så ska man inte heller vara på volleybollträningen. Hemma kan du välja att läsa läxor. Kan du vara i skolan men inte kan träna så ska du ändå vara med på träningen efter dina förutsättningar. Det kan till exempel vara att hjälpa till som assisterande, föra statistik, lösa en träningsrelaterad uppgift, titta särskilt på vissa speldelar eller följa en särskild medspelare. Vårt mål är att du alltid ska få chansen att lära dig volleyboll under träningstiden.

Sponsorer