Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Beachvolleyns tävlingsbestämmelser för 2024 ute på remiss

Den årliga översynen av Svenska Volleybollförbundets tävlingsbestämmelser för beachvolley är igång. Nu går förslagen ut på remiss till medlemsföreningarna. Synpunkter skickas till tävlingsledningen senast den 23 oktober.

Tävlingsbestämmelserna revideras varje år och nu är det alltså dags igen. Medlemsföreningarna välkomnas att engagera sig i processen, som sker via en remissomgång där rörelsen har möjlighet att tycka till och påverka.

Fram till den 19 september hade medlemsföreningarna möjlighet att inkomma med förändringsförslag till Tävlingsledningen (TL). TL har nu, tillsammans med en arbetsgrupp, sammanställt de inkomna förslagen och skickar härmed ut det hela på remiss till medlemsföreningarna.

Förändringsförslag

Tävlingsledningens förändringsförslag finns inskrivna i det här dokumentet Pdf, 509.5 kB.. Nya adderingar och beskrivningar är understrukna, medan gamla är överstrukna.

För att underlätta översynen sammanfattas de viktigaste förändringsförslagen här nedan:

- Svenska Mästerskapet i King of the court (se dokumentbanken).
- Svenska Mästerskapet för Klubblag (se dokumentbanken).
- Avgiftstak för ungdomstävlingar
- Arrangör kan ställa krav på betalning för giltig anmälan upp till och med SBT 2*
- Giltig avanmälan till tävling flyttas från 16.00 till 12.00 dagen innan tävling.

Transparens

När remissen nu går ut ligger bollen återigen hos medlemsföreningarna, som fram till den 23 oktober kan vara med och tycka till om de föreslagna Pdf, 509.5 kB. förändringarna.

Yttranden som inkommer publiceras i dokumentbanken Länk till annan webbplats. strävan för största möjliga transparens. Efter att remissvar inkommit kommer arbetsgruppen bereda beslutsunderlaget som förbundsstyrelsen tar ställning till.

Tidplan

- 19 september: Deadline för att lämna in förändringsförslag.
- 2 oktober: Remissen om Tävlingsbestämmelser 2024 går ut
- 23 oktober: Deadline för remissvar till Tävlingsledningen.
- Arbetsgruppen bereder underlaget till förbundsstyrelsens möte.
- Beslut om beachvolleyns tävlingsbestämmelser för 2024 tas av styrelsen
- De nya tävlingsbestämmelserna ska vara fastställda senast 1 december och börjar gälla 1 januari.

Här kan du läsa nuvarande beachvolleybestämmelser Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2023-10-02

Senast uppdaterad: 2023-10-02

Visa fler nyheter

Sponsorer