Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Bidra till beachvolleyns tävlingsbestämmelser 2024

Den årliga översynen av Svenska Volleybollförbundets tävlingsbestämmelser för beachvolley är igång. Du och din förening har möjlighet att påverka!

Boll i sand

Foto: Robert Boman

Beachvolleyns tävlingsbestämmelser för säsongen 2024 bearbetas i tre steg.

I det första steget har Svensk volleybolls medlemsföreningar möjlighet att inkomma med förslag och synpunkter till tavlingsledningen@volleyboll.rf.se.

Det andra steget innefattar att förslagen gås igenom och sammanställs i en remiss som går ut till föreningarna. Steg nummer tre utmynnar i att ett beslutsunderlag läggs fram för beslut av förbundsstyrelsen.

En arbetsgrupp bestående av föreningsaktiva personer tillsammans med tävlingsledningen tar processen från ax till limpa. Vill du som föreningsaktiv delta i arbetsgruppen? Skicka en intresseanmälan till tavlingsledningen@volleyboll.rf.se!

Tidplan

- 19 september: Deadline för att lämna in förändringsförslag.
- 2 oktober: Remissen om Tävlingsbestämmelser 2024 går ut
- 23 oktober: Deadline för remissvar till Tävlingsledningen.
- Arbetsgruppen bereder underlaget till förbundsstyrelsens möte.
- Beslut om beachvolleyns tävlingsbestämmelser för 2024 tas av styrelsen
- De nya tävlingsbestämmelserna ska vara fastställda senast 1 december och börjar gälla 1 januari.

Här kan du läsa nuvarande beachvolleybestämmelser Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2023-08-29

Senast uppdaterad: 2023-08-30

Visa fler nyheter

Sponsorer