Jakob Birgersson (föräldraledig t.o.m. 2021-09-15)
Projektledare Svensk volleyboll
073 – 630 65 52
jakob.birgersson@volleyboll.se

Paul Engström
Tävlingsledare Svensk volleyboll
070 – 315 40 53
paul.engstrom@volleyboll.se

Herman Sewelén
Kommunikatör Svensk volleyboll
073 – 839 28 49
herman.sewelen@volleyboll.se