Adrian Norrby
Lokal Projektledare Uppsala VBS
070 – 494 89 21
uppsalagp@gmail.com

Lisa Dahlman
Vice Projektledare Uppsala VBS
073 – 348 04 75
uppsalagp@gmail.com

Jakob Birgersson
Projektledare Svensk volleyboll
073 – 630 65 52
jakob.birgersson@volleyboll.se

Paul Engström
Tävlingsledare Svensk volleyboll
070 – 315 40 53
paul.engstrom@volleyboll.se

Kristina Gehlin-Hellgren
Tävlingsledare Svensk volleyboll
070 – 627 42 46
kristina.gehlin@volleyboll.se